Skip to main content

Газови бойлери в Перник

За да имате топла вода два пъти по-бързо!

Улеснете ежедневието си. Поръчайте газови бойлери в Перник.

Мощност и дълготрайна ефективност

Как работят?

Газовите бойлери акумулират топла вода, която се подгрява предварително до определена температура. Предимствата от употребата им са следните: те загряват водата два пъти по-бързо, компактни са, лесно се инсталират, а топлата вода може да се използва едновременно в няколко помещения на дома.

Предлаганите от нас газови бойлери в Перник ще улеснят ежедневието ви. Инсталацията и поддръжката от наша страна ще ви осигури качество на работа, което се очаква от газов бойлер. Тези уреди за топла вода впечатляват със своята топлинна мощност и дълготрайна ефективност. Те предоставят на вашето домакинство топла вода по всяко време. Този вид бойлери са перфектни за децентрализирано захранване с топла вода.

Принципът на проточните газови бойлери е следният: те загряват водата веднага след отваряне на крана на батерията, при което работната горелка се задейства автоматично. Няма ограничения по отношение на общото количество ползвана топла вода. Работният диапазон е обратно пропорционален на желаната температура, което означава, че ако желаете водата да е по-гореща, тогава трябва да се намали силата на струята.

Предлагат се модели с капацитет на производство на топла вода, който може да посрещне нуждите на всеки дом.

Предимства

Бойлерите с газ притежават висока сигурност при работа и контрол на пламъка с йонизация. Те осигуряват автоматична работа, имат селектор за температура на топлата вода и висока степен на електрическа защита. Това ги прави подходящи за монтаж в мокри помещения. Произведени са със съвременен дизайн, все по-компактни размери и с предвиден лесен достъп до всички вътрешни части. Специалното им покритие на външния капак предпазва от влага.

Някои по-усъвършенствани модели газови бойлери в Перник имат сериозни предимства. Такива  са LED индикаторите за работното състояние и появили се проблеми; лесно за употреба табло;  шаблон за монтаж и захранващ кабел. Още едно предимство е консумация на газ, която автоматично се пренастройва според моментната нужда от топла вода чрез модулиращ газов вентил.  С последното значително се намалява разходът.

Запазете Час

Резервирайте консултация с наши специалисти в удобно за вас време!

Запазете Час

Резервирайте консултация с наши специалисти в удобно за вас време!